Get Adobe Flash player

Web Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดเยี่ยม

 

Login Formสถิติผู้เยี่ยมชมเวบไซต์

สมาชิก : 884
Content : 148
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 334144
Home

กิจกรรมอบรม โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพภาษาไทย

กลุ่มสาระภาษาไทยของโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพภาษาไทย วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาไทยให้มีทักษะ การพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องและเหมาะสม

2 กันยายน 2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมค่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา

กิจกกรมรมค่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยใหญ่ที่สืบทอดต่อกันมา เช่น การทำอาหารพื้นบ้านชาวไทยใหญ่ การแสดงฟ้อน นก-โต  ประวัติความเป็นมาของชุมชนในอดีตจนถึงปัจจุบัน =6,ชุมช==งงงงงช

30 สิงหาคม  2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีกับความสำเร็จ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่งเทศบาล 4 สั

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2556

ทางโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2556   เพื่อปรึกษาแนวทางพัฒนาโรงเรียน  แจ้งแนวทางดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านภาษาสู่อาเซียน โดยมี รอ.มานพ  วงค์เมือง เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

31  กรกฎาคม  2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

นายกวันชัย จงสุทธานามณี ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ท่านวันชัย  จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2556  และให้เกียรติมอบเหรียญนักเรียนดีเด่นและเกียรติบัตร พร้อมกับมอบทุนการศึกษา และ ทุนปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน

30  มิถุนายน  2556 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ขอบคุณกองช่างที่ช่วยอนุเคราะห์ตรวจ เช็ค ซ่อม ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

 ขอขอบคุณทีมงานกองช่าง ที่ช่วยอนุเคราะห์รถยกและทีมช่าง ตรวจ เช็ค ซ่อม ระบบไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ

26  มิถุนายน  2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีกับความสำเร็จ รางวัล 2 เหรียญทองโครงงานระดับภาค

จากการแข่งขันทักษะทางวิชการระดับภาคเหนือ โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัลเหรียญทองอันดับ 4 โครงการศิลปะ และ เหรียญทองอันดับ 8 การร้อยมาลัย ณ เทศบาลสวรรคโลก จ.สุโขทัย

ุ6 มิถุนายน  2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

นักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 6 ศึกษาดูงานคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ปีที่ 6 ศึกษาดูงาน“คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ซึ่งจัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2556 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ท่านผู้อำนวยประเสริฐ มโนใจ รับโล่รางวัลประกวดกิจกรรมอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาและนักเรียนรับรางวัลยุวทูตนักอ่านดีเด่นระดับประเทศ

ผู้บริหารและคณะครูทีมงานจัดทำโครงการ "กิจกรรมอ่านสร้างสุข" รับรางวัลกิจกรรมอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาและ นักเรียนรับรางวัลยุวทูตดีเด่นระดับประเทศ

19 - 22 พฤษภาคม 2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก

ผู้บริหารและคณะครูและนักเรียน ได้เข้าวัดทำบุญ ฟังธรรม และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก 

23  พฤษภาคม  2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

คณะครูและนักเรียนไปวัดทำบุญวันมาฆบูชา

คณะครูและนักเรียนไปวัดทำบุญ ฟังเทศน์ในวันมาฆบูชา 

22  กุมภาพันธ์ 2556

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็น

คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาในด้านไหนมากที่สุด
 

Who's Online

เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์