Get Adobe Flash player

Web Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดเยี่ยม

 

Login Formสถิติผู้เยี่ยมชมเวบไซต์

สมาชิก : 884
Content : 149
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 342133
Home

กิจกรรมโครงการอ่านสร้างสุขสู่ชุมชน

ครูและนักเรียนในโครงการอ่านสร้างสุขออกพื้นที่สู่ชุมชนธารน้ำกรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชน มีประชาชนในชุมชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย ได้ทั้งความรู้จากการอ่าน ได้ทดลองทำอาหารเมนูบำรุงสุขภาพจากการอ่านหนังสือ ได้ทั้งสุขภาพที่แข็งแรง

12 ธันวาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันสิ่งแวดล้อมไทยถวายในหลวง

คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ

4 ธันวาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทิดทูนพระคุณของพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อและให้ผู้เป็นพ่อได้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

3 ธันวาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองนักเรียน ด้านการจัดการศึกษา โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและพบปะกับผู้ปกครองนักเรียน

30 พฤศจิกายน 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

แสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาตัวแทนเทศบาลนครเชียงราย และครูผู้ฝึกสอน ที่ไปแข่งขันกีฬาระดับภาคที่ จ.เชียงใหม่  และเป็นกำลังใจในการซ้อมเพื่อไปแข่งขันระดับประเทศที่ จ.กาญจนบุรีต่อไป

24  พฤศจิกายน  2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 3 / 2557

โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 / 2557 เพื่อประชุม ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2557

 

6 พฤศจิกายน  2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

นักเรียนชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาธรรมชาติทางทะเล จังหวัดชลบุรี

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ไป "ศึกษาธรรมชาติทางทะเล" จ.ชลบุรี นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ ความสุข สนุกสนานกันทุกคน

17 - 20 ตุลาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

การประเมินโครงการ SBMLD

โรงเรียนรับการประเมินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ อปท.โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Managent for Local Development : SBMLD) โดยมีคณะกรรมการนิเทศก์และติดตามการจัดการศึกษาท้องถิ่นจากจากกรมส่งเสริม ได้มานิเทศก์ ติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD)

8 สิงหาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2557

8 สิงหาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

เด็กหญิงวันวิสาข์ จอมนงค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6, และขอแสดงความยินดีกับรางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เนื่องในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

1 - 3 สิงหาคม  2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ออกหน่วยบริการประชาชน ณ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ

พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ตัวแทนกองทัพอากาศ มอบโรงเรียนและวัด หลังจากการซ่อมแซมและฟื้นฟู อาคารสถานที่ที่ประสบภัยแผ่นดินไหว พร้อมด้วย กิจกรรมบริการของ "หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ" บริการตัดผม ทำฟัน  ตรวจสุขภาพ และมีการแสดงของวงดนตรีกองทัพอากาศเพื่อมอบความสุขความบันเทิงให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ณ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ 

25 กรกฎาคม 2557  

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็น

คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาในด้านไหนมากที่สุด
 

Who's Online

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์