Get Adobe Flash player

Web Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดเยี่ยม

 

Login Formสถิติผู้เยี่ยมชมเวบไซต์

สมาชิก : 884
Content : 149
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 342117
Home

พิธีเปิดโครงการฝึกทักษะชีวิตของผู้เรียนด้านการป้องกันภัยทางน้ำ

คุณอมร  อายุปัน  ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกทักษะชีวิตผู้เรียนด้านการป้องกันภัยทางน้ำ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ

2 กรกฎาคม  2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

ฝูงบิน 416 มอบอุปกรณ์กีฬา

นาวาอากาศเอกเกษม  ความคุ้นเคย และคณะฯ  ตัวแทนหน่วยงานทหารอากาศ จากฝูงบิน 416 จังหวัดเชียงราย ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 

30  มิถุนายน  2558

 

กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่

นักเรียนร่วมกิจกรรมรำลึกสุนทรภู่และกิจกรรมต้านยาเสพติด

26  มิถุนายน  2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูผู้สอนสั่ง ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้

11  มิถุนายน  2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

สโมสรโรตารี่ มอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียน

ทางสโมสรโรตารี่บางนา และ โรตารี่ บึงกลุ่ม จากกรุงเทพมหานคร ได้ทำพิธีมอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียน โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และ ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล และ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้รับมอบเครื่องกรองน้ำ ตลอดจนของบริจาคเพิ่มเติมให้กับนักเรียน เช่น หนังสือเรียน ดิกชั่นนารี และกระบอกใส่น้ำ

7  มิถุนายน  2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘

โรงเรียนได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากนายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานโครงการกิจกรรม โดยมีกิจกรรมทำบุญห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใหม่ พิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนชมรมผู้ปกครอง และตัวแทนแม่ค้า ร้านค้าในโรงเรียน

24 พฤษภาคม  2558 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มเทศบาล

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแแทนไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค จ.แพร่ ดังนี้

ชนะเลิศโครงงานสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชนะเลิศโครงการสาระภาษาไทย

ชนะเลิศโครงงานสาระวิทยาศาสตร์

ชนะเลิศการประกวดร้อยมาลัย

ชนะเลิศการประกวดรำวงมาตรฐานลิศ

ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์

21  พฤษภาคม  2558 

อ่านเพิ่มเติม...

 

รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข

จากการเข้าร่วมโครงการอ่านสร้างสุขในสถานศึกษา โรงเรียนได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในงานโครงการและกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์

วันที่ 3 เมษายน 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

นักเรียนเก่ง ระดับประเทศ

เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เทียนทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2557 

27  มีนาคม  2558

 

 

เชิญร่วมงานและชมนิทรรศการโครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข

 

ยินดีกับนักเรียนเก่ง ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ด.ญ.ภัควลัญชญ์  เทียนทอง ได้รับรางวัล เหรีญทองแดง การแข่งขันโครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอนและควบคุม นางผานิตย์  จันทร์หล้า

22 ธันวาคม 2557

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็น

คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาในด้านไหนมากที่สุด
 

Who's Online

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์