Get Adobe Flash player

Web Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดเยี่ยม

 

Login Formสถิติผู้เยี่ยมชมเวบไซต์

สมาชิก : 884
Content : 149
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 342112
Home

คณะครูจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายมาศึกษาดูงานด้านวิชาการโรงรียน

คณะครูจากเทศบาลตำบลแม่สาย มาศึกาดูงานด้านวิชาการระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาของโรงเรียน

 

23 ตุลาคม 2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

คนเก่งเทศบาล ๔


ขอแสดงคว่ามยินดีกับนักเรียนเก่งเทศบาล ๔ สันป่าก่อจากการแข่งขันคนเก่งระดับท้องถิ่น โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญที่คนไทยทุกคนรู้กันดีว่า ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และถือเป็น "วันแม่แห่งชาติ"  
9 สิงหาคม 2555

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

       เนื่องจากในทุก ๆ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย  โรงเรียนจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู้

20 สิงหาคม  2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีกับรางวัลครูสอนดี ครูทัศนีย์ วงศ์สุภา

ขอแสดงความยินดีกับ ครูัทัศนีย์  วงศ์สุภา

ที่ได้รับรางวัลครูสอนดีจังหวัดเชียงราย ในโครงการ สังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ "เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี" 

26  กรกฎาคม  2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด

ด้วยวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี ได้กำหนดเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ทางโรงเรียนไ้ด้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยและได้ัจัดกิจกรรมเพื่่อส่งเสริมทักษะ การกล้าแสดงออกและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เีรียน

25 กรกฎาคม 2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

คณะครูจาก สปป.ลาว ศึกษาดูงานโรงเรียน


คณะครูจากวิทยาลัยครูหลวงน้ำทา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน งานวิชาการของโรงเรียน

18 กรกฎาคม 2555

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ค่ายภูมินามสันป่าก่อไทยใหญ่ ปี 2

โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ร่วมกับ ชุมชนสันป่าก่อไทยใหญ่  และวัดสันป่าก่อไทยใหญ่ ได้ร่วมจัดโครงการกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน "ค่ายภูมิปัญญาสันป่าก่อไทยใหญ่ ปี 2"

13  กรกฎาคม  2555

อ่านเพิ่มเติม...

 

อบรมผู้นำนักเรียนด้านทันตสุขภาพ

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายได้จัดกิจกรรมอบรมผู้นำด้านทันตสุขภาพให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

18  กรกฎาคม  2555 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการความร่วมมือฯ จากกรุงเทพมหานคร

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 โรงเรียนได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการความร่วมมือฯ จากกรุงเทพมหานคร ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประสบการณ์งานวิชาการและงานโครงการเกษตรผสมผสานเพื่อรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล

กิจกรรมการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล
"ถ่ายภาพสวยๆ ด้วยกล้องดิจิตอลของคุณครู"

9  พฤษภาคม  2555

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็น

คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาในด้านไหนมากที่สุด
 

Who's Online

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์