Get Adobe Flash player

Web Links

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดเยี่ยม

 

Login Formสถิติผู้เยี่ยมชมเวบไซต์

สมาชิก : 2631
Content : 99
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 163480
Home

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย มีคณะครูจากหลายโรงเรียนในสังกัดฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษา ศูนย์วพัฒนาเด็กเล็กได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ เทศบาลนครเชียงราย

๑๔ - ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

 

อบรมพัฒนาบุคลากร "การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ของครู"

งานบุคลากรโรงเรียนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ของครู" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ เป็นวิทยากรในการอบรม 25 กันยายน 2559

 

กิจกรรมเข้าค่ายนักคิดประดิษฐ์หุ่นยนต์

กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมค่ายนักิคดประดิษฐ์หุ่นยนต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อนำไปพัฒนาความรู้ต่อไป

24 กันยนยน 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารผ่านระบบVIdeo   Conference กับ อพวช 

ขอขอบคุณคณะทีมงานจากอพวช.ที่ตั้งใจทำงานเพื่อการเรียนการสอนของนักเรียน เด็กๆตั้งใจและสนุกสนานกับกิจกรรมในครั้งนี้

14 กรกฎาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

โดยทีมงานกองสาธารณสุขเทศบาลนครเชียงราย

 

14 กรกฎาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมโครงการว่ายน้ำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4

กิจกรรมโครงการว่ายน้ำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการและสุขภาพที่ดี ช่วยให้บรรเทาความเครียดและความเหนื่อยล้าและเป็นการฝึกฝนทักษะในการช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยได้ในยามคับขัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ

6 กรกฎาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559

กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 1/2559  ท่านณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการฯ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านได้ให้เกียรติเข้าร่วมการอบรม มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 

19 มิถุนายน  2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมไหว้ครูประจำ ปี 2559

โรงเรียนเทศบาล 4 ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โดยมี ผอ.ประเสริฐ  มโนใจ เป็นประธาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ ระลึกถึงพระคุณของครูที่ได้มอบวิชาความรู้แก่ศิษย์

9 มิถุนายน 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

หนูน้อยอนุบาล เข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการโดยสารรถตู้โรงเรียน

โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยในการโดยสารรถตู้รับส่งนักเรียน ฝึกปฏิบัติและสอนนักเรียนอนุบาล ให้ความรู้และทักษะการใช้รถบริการรับส่งเพื่อความปลอดภัยของเด็กระดับชั้นอนุบาล การฝึกให้เด็กเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ และการระวังอุบัติเหตุจากการโดยสารรถตู้
31 พฤษภาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมรักเชียงราย ร่วมโหวตให้เมืองเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ร่วมกันเทศบาลนครเชียงราย ทำกิจกรรมร่วมโหวตให้เมืองเชียงราย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายทุกท่าน ร่วมโหวตเมืองนี้ที่ฉันรัก ตามโครงการปลุกเมืองให้โลกเปลี่ยน โดยเทศบาลนครเชียงราย

31 พฤษภาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

อบรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

กิจกรรมอบรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) วิทยากรโดย นางวรรญมาศ จันทรา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ และ นายวรวุฒิ ตุ้ยดง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

21 มีนาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประเสริฐ  มโนใจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 

.............................

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็น

คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาในด้านไหนมากที่สุด
 

Who's Online

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์