Get Adobe Flash player

Web Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดเยี่ยม

 

Login Formสถิติผู้เยี่ยมชมเวบไซต์

สมาชิก : 16671
Content : 133
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 263683
Home

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

แสดงความยินดีกับ "คนเก่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

เด็กชายธีร์ทัศน์ ชุติวัชยังกูร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชนะเลิศการแข่งขัน "คนเก่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด" เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2561 

 

ขอแสดงความยินดี"รางวัลคนดี...ศรีเชียงราย"

ขอแสดงความยินดีกับครูพัชรินทร์ อุดมทรัพย์ รับรางวัล "คนดีศรีเชียงราย" ณ ไร่เชิญตะวัน

25 ตุลาคม 2561

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ จ. ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 8 - 11 กันยายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...

 

รางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน "ชนะเลิศ" การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ จ.ตาก และได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศ

10 กรกฎาคา 2561

 

 

 

พิธีไหว้ครู

โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน "พิธีไหว้ครู" เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู

14 มิถุนายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีกับนักเรียนเก่ง อปท.

เด็กชายอ่อง ฮินดู รับรางวัลในโครงการเด็กเก่งท้องถิ่น ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ กรุงเทพมหานคร

 

ประชุมวางแผนนโยบายการจัดการศึกษาปี 2561

วันที่ 6 มกราคม 2561 ท่านณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่วมประชุม

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

ท่านณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีกับคนเก่ง อปท.

ขอแสดงความชื่นชนและยินดีกับนักเรียนเก่ง อปท.

1. เด็กชายอ่อง  ฮฺนดู  ชนะเลิศ คนเก่ง อปท. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีกับคนเก่งโครงการเพชรลานนา

เด็กหญิงบุญวีร์ จันทร์มณี ได้รับรางวัลชมเชย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โครงการเพชรล้านนา ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

1  ตุลาคม  2560

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายมงคล  ใบแสง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็น

คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาในด้านไหนมากที่สุด
 

Who's Online

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์