Get Adobe Flash player

Web Links

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดเยี่ยม

 

Login Formสถิติผู้เยี่ยมชมเวบไซต์

สมาชิก : 48
Content : 79
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 84213
Home

ปฏิทินปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ

-วันที่ 20 - 30 เมษายน  2558      

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนปรับพื้นฐาน

-วันที่ 1 พฤษภาคม 2558            

นักเรียนชั้น ป.1 -  ป.5 รับผลการเรียนปีการศึกษา 2557

ลงทะเบียนชำระเงินบำรุงการศึกษา ทุกชั้นเรียน

-วันที่ 11 พฤษภาคม  2558        

เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา  2558

 

                                               

 

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558

 

เชิญร่วมงานและชมนิทรรศการโครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข

 

ยินดีกับนักเรียนเก่ง ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ด.ญ.ภัควลัญชญ์  เทียนทอง ได้รับรางวัล เหรีญทองแดง การแข่งขันโครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอนและควบคุม นางผานิตย์  จันทร์หล้า

22 ธันวาคม 2557

 

กิจกรรมโครงการอ่านสร้างสุขสู่ชุมชน

ครูและนักเรียนในโครงการอ่านสร้างสุขออกพื้นที่สู่ชุมชนธารน้ำกรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชน มีประชาชนในชุมชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย ได้ทั้งความรู้จากการอ่าน ได้ทดลองทำอาหารเมนูบำรุงสุขภาพจากการอ่านหนังสือ ได้ทั้งสุขภาพที่แข็งแรง

12 ธันวาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันสิ่งแวดล้อมไทยถวายในหลวง

คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ

4 ธันวาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทิดทูนพระคุณของพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อและให้ผู้เป็นพ่อได้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

3 ธันวาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองนักเรียน ด้านการจัดการศึกษา โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและพบปะกับผู้ปกครองนักเรียน

30 พฤศจิกายน 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

แสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาตัวแทนเทศบาลนครเชียงราย และครูผู้ฝึกสอน ที่ไปแข่งขันกีฬาระดับภาคที่ จ.เชียงใหม่  และเป็นกำลังใจในการซ้อมเพื่อไปแข่งขันระดับประเทศที่ จ.กาญจนบุรีต่อไป

24  พฤศจิกายน  2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 3 / 2557

โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 / 2557 เพื่อประชุม ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2557

 

6 พฤศจิกายน  2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

นักเรียนชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาธรรมชาติทางทะเล จังหวัดชลบุรี

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ไป "ศึกษาธรรมชาติทางทะเล" จ.ชลบุรี นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ ความสุข สนุกสนานกันทุกคน

17 - 20 ตุลาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายประเสริฐ  มโนใจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

นายธเนศพล  ติ๊บศูนย์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็น

คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาในด้านไหนมากที่สุด
 

Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์