Get Adobe Flash player

Web Links

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดเยี่ยม

 

Login Formสถิติผู้เยี่ยมชมเวบไซต์

สมาชิก : 59
Content : 88
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 129488
Home

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ  มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล 1  และชั้นประถมศึกษาปีที่  1   ประจำปีการศึกษา  2559  จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร  ดังนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ จัดกิจกรรมว่าพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังเป็นวันพ่อแห่งชาติเพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ 

2 ธันวาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมศึกษาดูงาน "โครงการพัฒนาศัยกภาพคณะกรรมการสถานศึกษา พนักงานครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบา 4 สันป่าก่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔  สันป่าก่อ ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล และ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน จ. ขอนแก่น

วันที่ 7 - 11  พฤศจิกายน   2558 

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ตัวแทนแม่ดีเด่นแต่ละชั้นเรียนรับเกียรติคุณบัตรแม่ดีเด่นประจำปี

11 สิงหาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีเปิดโครงการฝึกทักษะชีวิตของผู้เรียนด้านการป้องกันภัยทางน้ำ

คุณอมร  อายุปัน  ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกทักษะชีวิตผู้เรียนด้านการป้องกันภัยทางน้ำ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ

2 กรกฎาคม  2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

ฝูงบิน 416 มอบอุปกรณ์กีฬา

นาวาอากาศเอกเกษม  ความคุ้นเคย และคณะฯ  ตัวแทนหน่วยงานทหารอากาศ จากฝูงบิน 416 จังหวัดเชียงราย ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 

30  มิถุนายน  2558

 

กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่

นักเรียนร่วมกิจกรรมรำลึกสุนทรภู่และกิจกรรมต้านยาเสพติด

26  มิถุนายน  2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมวันหว้ครู

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูผู้สอนสั่ง ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้

11  มิถุนายน  2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

สโมสรโรตารี่ มอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียน

ทางสโมสรโรตารี่บางนา และ โรตารี่ บึงกลุ่ม จากกรุงเทพมหานคร ได้ทำพิธีมอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียน โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และ ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล และ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้รับมอบเครื่องกรองน้ำ ตลอดจนของบริจาคเพิ่มเติมให้กับนักเรียน เช่น หนังสือเรียน ดิกชั่นนารี และกระบอกใส่น้ำ

7  มิถุนายน  2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘

โรงเรียนได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากนายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานโครงการกิจกรรม โดยมีกิจกรรมทำบุญห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใหม่ พิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนชมรมผู้ปกครอง และตัวแทนแม่ค้า ร้านค้าในโรงเรียน

24 พฤษภาคม  2558 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มเทศบาล

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแแทนไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค จ.แพร่ ดังนี้

ชนะเลิศโครงงานสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชนะเลิศโครงการสาระภาษาไทย

ชนะเลิศโครงงานสาระวิทยาศาสตร์

ชนะเลิศการประกวดร้อยมาลัย

ชนะเลิศการประกวดรำวงมาตรฐานลิศ

ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์

21  พฤษภาคม  2558 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประเสริฐ  มโนใจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 

.............................

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็น

คุณอยากให้โรงเรียนพัฒนาในด้านไหนมากที่สุด
 

Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์